fbpx

Privaatsuspoliitika

1. Ülevaade andmekaitsest

Üldine

Alljärgnev annab lihtsa ülevaate sellest, mis juhtub teie isikuandmetega, kui külastate meie veebisaiti. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teie isikut tuvastada. Üksikasjalikku teavet andmekaitse teema kohta leiate meie privaatsuspoliitikast, mille leiate allpool.

Andmete kogumine meie veebisaidil

Kes vastutab andmete kogumise eest sellel veebisaidil?

Sellel veebisaidil kogutud andmeid töötleb veebisaidi haldaja. Operaatori kontaktandmed leiate veebisaidi nõutavast juriidilisest teatest.

Kuidas me teie andmeid kogume?

Teatud andmeid kogutakse, kui te need meile esitate. Need võivad olla näiteks andmed, mille sisestate broneerimisvormi.

Muid andmeid koguvad meie IT-süsteemid automaatselt, kui veebisaiti külastate. Need andmed on peamiselt tehnilised andmed, nagu brauser ja operatsioonisüsteem, mida kasutate või millal te lehele sisenesite. Neid andmeid kogutakse automaatselt niipea, kui sisenete meie veebisaidile.

Milleks me teie andmeid kasutame?

Osa andmetest kogutakse veebilehe nõuetekohase toimimise tagamiseks. Teisi andmeid saab kasutada selleks, et analüüsida, kuidas külastajad seda saiti kasutavad.

Millised õigused on teil oma andmetega seoses?

Teil on alati õigus nõuda tasuta teavet oma salvestatud andmete, nende päritolu, saajate ja kogumise eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda selle parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on privaatsuse ja andmekaitse kohta lisaküsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta juriidilises teatises toodud aadressil. Loomulikult võite esitada kaebuse ka pädevatele reguleerivatele asutustele.

Analüütika ja kolmandate osapoolte tööriistad

Meie veebilehte külastades võidakse teie veebilehitsemise käitumise kohta teha statistilisi analüüse. See juhtub peamiselt küpsiste ja analüütika abil. Teie veebilehitsemise käitumise analüüs on tavaliselt anonüümne, s.t me ei suuda teid nende andmete põhjal tuvastada. Saate sellest analüüsist keelduda või seda vältida, kui te ei kasuta teatud tööriistu. Üksikasjalikku teavet leiate järgmisest privaatsuspoliitikast.

Võite sellest analüüsist keelduda. Anname teile allpool teada, kuidas sellega seoses oma võimalusi kasutada.

2. Üldinfo ja kohustuslik teave

Andmekaitse

Selle veebisaidi operaatorid suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt. Käsitleme teie isikuandmeid konfidentsiaalsena ning kooskõlas seaduslike andmekaitsemäärustega ja käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Seda veebisaiti kasutades kogutakse erinevaid isikuandmeid. Isikuandmed on mis tahes andmed, mille alusel saab teie isikut tuvastada. See privaatsuspoliitika selgitab, millist teavet me kogume ja milleks me seda kasutame. Samuti selgitatakse, kuidas ja mis eesmärgil see juhtub.

Pange tähele, et interneti kaudu (nt e-posti teel) edastatud andmete suhtes võib esineda turvarikkumisi. Teie andmete täielik kaitsmine kolmandate isikute juurdepääsu eest ei ole võimalik.

Teatis selle veebisaidi eest vastutava osapoole kohta

Sellel veebisaidil andmete töötlemise eest vastutav osapool on:

ÖÖD Hotel OÜ
E-post: info@oodhotels.com

Vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Teie andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, millel on edaspidine mõju. Selle taotluse mitteametlikust meilist piisab. Enne teie taotluse saamist töödeldud andmeid võidakse siiski seaduslikult töödelda.

Õigus esitada kaebusi reguleerivatele asutustele

Kui on toimunud andmekaitsealaste õigusaktide rikkumine, võib mõjutatud isik esitada kaebuse pädevatele reguleerivatele asutustele. Pädev reguleeriv asutus andmekaitsealaste õigusaktidega seotud küsimustes on selle Eesti regiooni andmekaitseametnik, kus asub meie ettevõtte peakontor. Andmekaitseametnike nimekirja ja nende kontaktandmed leiate järgmiselt lingilt: https://www.aki.ee/kontakt

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus saada teile või kolmandale isikule standardses masinloetavas vormingus automaatselt üle teie nõusolekul või lepingu täitmisel töödeldavad andmed. Kui vajate andmete otseülekannet teisele vastutavale poolele, tehakse seda ainult tehniliselt teostatavas ulatuses.

SSL või TLS krüptimine

See sait kasutab turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks SSL-i või TLS-i krüptimist, nagu näiteks päringud, mida meile kui saidi operaatorile saadate. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära oma brauseri aadressireal, kui see muutub "http://" asemel "https://" ja teie brauseri aadressiribal kuvatakse lukuikoon. Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled meile edastatud andmeid lugeda.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Vastavalt seadusele on teil õigus saada igal ajal tasuta teavet mis tahes oma salvestatud isikuandmete ning nende päritolu, saaja ja töötlemise eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on isikuandmete teemal lisaküsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta, kasutades meie juriidilises teatises antud aadressi.

Vastuseis reklaamkirjadele

Käesolevaga keelame sõnaselgelt veebisaidi juriidiliste teadete nõuete kontekstis avaldatud kontaktandmete kasutamise seoses reklaam- ja teabematerjalide saatmisega, mida pole selgesõnaliselt nõutud. Veebilehe haldaja jätab endale õiguse võtta konkreetseid õiguslikke meetmeid, kui saabub soovimatu reklaammaterjal, näiteks rämpspost.

3. Andmete kogumine meie veebisaidil

Küpsised

Mõned meie veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsised ei kahjusta teie arvutit ega sisalda viiruseid. Küpsised aitavad muuta meie veebisaidi kasutajasõbralikumaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja salvestatakse teie brauseri poolt.

Enamik meie kasutatavatest küpsistest on niinimetatud "seansiküpsised". Need kustutatakse pärast teie külastust automaatselt. Teised küpsised jäävad teie seadme mällu seni, kuni need kustutate. Need küpsised võimaldavad järgmisel saidi külastamisel teie brauseri ära tunda.

Saate seadistada oma brauseri nii, et see teavitaks teid küpsiste kasutamisest, et saaksite igal üksikjuhul eraldi otsustada, kas nõustute küpsisega või keeldute sellest. Teise võimalusena saab teie brauseri seadistada nii, et see võtab teatud tingimustel automaatselt küpsiseid vastu või lükkab need alati tagasi või kustutab küpsised automaatselt brauseri sulgemisel. Küpsiste keelamine võib piirata selle veebisaidi funktsionaalsust.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtluse võimaldamiseks või teatud funktsioonide (nt ostukorv) pakkumiseks, mida soovite kasutada, salvestatakse vastavalt Art. DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt f. Veebihalduril on õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu, et tagada tehniliste vigadeta pakutav optimeeritud teenus. Kui salvestatakse ka muid küpsiseid (näiteks neid, mida kasutatakse teie surfamiskäitumise analüüsimiseks), käsitletakse neid selles privaatsuspoliitikas eraldi.

Serveri logifailid

Veebisaidi pakkuja kogub ja salvestab automaatselt teavet, mille teie brauser meile automaatselt edastab "serveri logifailides". Need on:

ÖÖD Hotel OÜ
E-post: info@oodhotels.com

Vastutav isik on füüsiline või juriidiline isik, kes üksi või koos teistega otsustab isikuandmete (nimed, e-posti aadressid jne) töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Teie andmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasivõtmine

Paljud andmetöötlustoimingud on võimalikud ainult teie selgesõnalisel nõusolekul. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta, millel on edaspidine mõju. Selle taotluse mitteametlikust meilist piisab. Enne teie taotluse saamist töödeldud andmeid võidakse siiski seaduslikult töödelda.

Õigus esitada kaebusi reguleerivatele asutustele

Kui on toimunud andmekaitsealaste õigusaktide rikkumine, võib mõjutatud isik esitada kaebuse pädevatele reguleerivatele asutustele. Pädev reguleeriv asutus andmekaitsealaste õigusaktidega seotud küsimustes on selle Eesti riigi andmekaitseametnik, kus asub meie ettevõtte peakontor. Andmekaitseametnike nimekirja ja nende kontaktandmed leiate järgmiselt lingilt: https://www.aki.ee/kontakt

Õigus andmete teisaldatavusele

Teil on õigus saada teile või kolmandale isikule standardses masinloetavas vormingus automaatselt üle teie nõusolekul või lepingu täitmisel töödeldavad andmed. Kui vajate andmete otseülekannet teisele vastutavale poolele, tehakse seda ainult tehniliselt teostatavas ulatuses.

SSL või TLS krüptimine

See sait kasutab turvakaalutlustel ja konfidentsiaalse sisu edastamise kaitsmiseks SSL-i või TLS-i krüptimist, nagu näiteks päringud, mida meile kui saidi operaatorile saadate. Krüpteeritud ühenduse tunnete ära oma brauseri aadressireal, kui see muutub "http://" asemel "https://" ja teie brauseri aadressiribal kuvatakse lukuikoon. Kui SSL- või TLS-krüptimine on aktiveeritud, ei saa kolmandad osapooled meile edastatud andmeid lugeda.

Teave, blokeerimine, kustutamine

Vastavalt seadusele on teil õigus saada igal ajal tasuta teavet mis tahes oma salvestatud isikuandmete ning nende päritolu, saaja ja töötlemise eesmärgi kohta. Samuti on teil õigus nõuda nende andmete parandamist, blokeerimist või kustutamist. Kui teil on isikuandmete teemal lisaküsimusi, võite meiega igal ajal ühendust võtta, kasutades meie juriidilises teatises antud aadressi.

Vastuseis reklaamkirjadele

Käesolevaga keelame sõnaselgelt veebisaidi juriidiliste teadete nõuete kontekstis avaldatud kontaktandmete kasutamise seoses reklaam- ja teabematerjalide saatmisega, mida pole selgesõnaliselt nõutud. Veebilehe haldaja jätab endale õiguse võtta konkreetseid õiguslikke meetmeid, kui saabub soovimatu reklaammaterjal, näiteks rämpspost.

  • Brauseri tüüp ja brauseri versioon

  • Kasutatud operatsioonisüsteem

  • Viitaja URL

  • Juurdepääsu andva arvuti hostinimi

  • Serveri päringu aeg

  • IP-aadress

  • Neid andmeid ei kombineerita muudest allikatest pärit andmetega.

Andmetöötluse aluseks on Art. Artikli 6 lõike 1 punkt f) DSGVO, mis võimaldab töödelda andmeid lepingu täitmiseks või lepingu eelmeetmeteks.

Kontaktivorm

Kui saadate meile küsimusi kontaktivormi kaudu, kogume teie küsimusele ja lisaküsimustele vastamiseks vormile sisestatud andmeid, sealhulgas teie esitatud kontaktandmeid. Me ei jaga seda teavet ilma teie loata.

Seetõttu töötleme kõiki teie kontaktivormile sisestatud andmeid ainult teie nõusolekul vastavalt artiklile. DSGVO artikli 6 lõike 1 punkt a. Võite oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta. Selle taotluse mitteametlikust meilist piisab. Enne teie taotluse saamist töödeldud andmeid võidakse siiski seaduslikult töödelda.

Säilitame teie kontaktivormil esitatud andmeid seni, kuni taotlete nende kustutamist, tühistate oma nõusoleku andmete säilitamiseks või nende säilitamise eesmärk ei ole enam kehtiv (nt pärast teie taotluse täitmist). See säte ei mõjuta kohustuslikke seadusesätteid, eriti neid, mis käsitlevad kohustuslikke andmete säilitamise tähtaegu.

4. Sotsiaalmeedia

Jagage sisu pistikprogrammide kaudu (Facebook, Google+1, Twitter jne)

Meie lehtede sisu saab jagada teistes sotsiaalvõrgustikes, nagu Facebook, Twitter või Google+. See leht kasutab heise online'i Shariffi pistikprogrammi. See tööriist loob otsekontakti võrkude ja kasutajate vahel alles pärast seda, kui kasutajad klõpsavad ühel neist nuppudest.

See tööriist ei edasta automaatselt kasutajaandmeid nende platvormide operaatoritele. Kui kasutajad on sisse logitud ühte või mitmesse suhtlusvõrgustikku, kuvavad Facebooki, Google+1, Twitteri jne nupud Meeldib, +1 ja Jaga teabeakna, kus kasutaja saab teksti enne saatmist redigeerida. .

Meie kasutajad saavad selle lehe sisu jagada sotsiaalvõrgustikes, ilma et nende pakkujad looks kasutajate surfamiskäitumise profiile.

5. Analüütika ja reklaam

Google Analytics

See veebisait kasutab veebianalüütikateenust Google Analytics. Seda haldab Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid. Need on tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse ja mis võimaldavad analüüsida teiepoolset veebisaidi kasutamist. Küpsise loodud teave selle veebisaidi kasutamise kohta edastatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google'i serverisse ja salvestatakse seal.

Google Analyticsi küpsised salvestatakse Art. Artikli 6 lõike 1 punkt f DSGVO. Veebisaidi operaatoril on õigustatud huvi kasutajate käitumise analüüsimisel, et optimeerida nii oma veebisaiti kui ka selle reklaami.

IP anonüümseks muutmine

Oleme sellel veebisaidil aktiveerinud IP anonüümseks muutmise funktsiooni. Google lühendab teie IP-aadressi Euroopa Liidus või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalistes enne Ameerika Ühendriikidesse edastamist. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal. Google kasutab seda teavet selle veebisaidi haldaja nimel, et hinnata teie veebisaidi kasutamist, koostada aruandeid veebisaidi tegevuse kohta ning pakkuda veebisaidi operaatorile muid veebisaidi tegevust ja Interneti kasutamist puudutavaid teenuseid. Teie brauseri poolt Google Analyticsi osana edastatud IP-aadressi ei liideta muude Google'i valduses olevate andmetega.

Brauseri pistikprogramm

Saate takistada nende küpsiste salvestamist, valides oma brauseris sobivad sätted. Siiski soovime juhtida tähelepanu sellele, et see võib tähendada, et te ei saa nautida selle veebisaidi kõiki funktsioone. Samuti saate takistada küpsiste loodud andmete veebisaidi kasutamise kohta (sh teie IP-aadress) Google'ile edastamist ja nende andmete töötlemist Google'i poolt, laadides alla ja installides brauseri plugina, mis on saadaval järgmisel lingil: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Andmete kogumise vastuväide

Saate takistada oma andmete kogumist Google Analyticsi poolt, klõpsates järgmisel lingil. Loobumisküpsis seatakse selleks, et takistada teie andmete kogumist selle saidi tulevastel külastustel: Keela Google Analytics.

Deaktiveerige Google Analytics

Lisateavet selle kohta, kuidas Google Analytics kasutajaandmeid käsitleb, leiate Google'i privaatsuspoliitikast: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Andmetöötlus väljastpoolt

Oleme sõlminud Google'iga lepingu oma andmetöötluse sisseostmiseks ning rakendame Google Analytics'i kasutamisel täielikult Eesti andmekaitseasutuste rangeid nõudeid.

6. Pluginad ja tööriistad

YouTube

Meie veebisait kasutab YouTube'i pistikprogramme, mida haldab Google. Lehtede operaator on YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Kui külastate mõnda meie lehekülge, millel on YouTube'i pistikprogramm, luuakse ühendus YouTube'i serveritega. Siin antakse YouTube'i serverile teada, milliseid meie lehti olete külastanud.

Kui olete oma YouTube'i kontole sisse logitud, võimaldab YouTube teil oma sirvimiskäitumise otse isikliku profiiliga seostada. Saate seda vältida, logides välja oma YouTube'i kontolt.

YouTube'i kasutatakse meie veebisaidi atraktiivseks muutmiseks. See kujutab endast õigustatud huvi vastavalt artiklile. Artikli 6 lõike 1 punkt f DSGVO.

Lisateavet kasutajaandmete käsitlemise kohta leiate YouTube'i andmekaitsedeklaratsioonist aadressil https://policies.google.com/privacy.